ĐỔI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG TRIỆU ĐỘ

ĐỔI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG TRIỆU ĐỘ

 Năm học 2017-2018, Tiểu học số 2 Triệu Độ tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục với tinh thần "quyết tâm xây dựng hình ...
Trường Tiểu học S 2 Triệu Độ trên con đường đổi mới cùng đất nước trước hiệp định TPP (12/04/2016)
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC (08/02/2018)
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TRIỆU ĐỘ TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (07/02/2018)
TH SỐ 2 TRIỆU ĐỘ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN (19/01/2018)
ĐỔI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG TRIỆU ĐỘ (07/02/2018)
TỔ CHỨC SÂN CHƠI GIAO LƯU TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017- 2018 (02/04/2018)
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2
Thông báo